OTAPANJE SNIJEGA

Kompletni sustav za otapanje snijega i leda na krovovima, u olucima, na prilazima, putovima, stepenicama, mostovima, cestama i autocestama. CONERGY SOLUTIONS sustav automatski registrira potrebu za otapanjem snijega i leda i po potrebi uključuje ili isključuje grijanje.

Rezultat su prohodni i sigurni putevi, trajniji oluci i krovovi te sigurniji pločnici ispred zgrada, suhe i sigurne stepenice, odleđeni i sigurni mostovi na autocesti. CONERGY SOLUTIONS sustav za otapanje snijega i leda sastoji se od grijaćeg kabla, termostata i pričvrsnog pribora. Koriste se Conergy Solutions grijaći kablovi ili grijaća mrežica. Koriste se OJ electronics termostati. Kablovi mogu biti naparavljeni za napon 220V ili 380V.