POLJOPRIVREDNI I GOSPODARSKI OBJEKTI

Grijanje štala

U modernom stočarstvu vrlo je bitno da životinje imaju optimalne uvjete. Kako bi brzo rasli prašćići ne smiju gubiti tjelesnu toplinu u okolinu ili pod. Optimalno rješenje je postavljanje Conergy Solutions grijaćih kablova u pod štale ili svinjca kako bi se osigurao brzi rast životinja i zadržala dodatna toplina.

Kokošinjci

U kokošinjcima je vrlo prikladno postaviti podno grijanje s Conergy Solutions grijaćim kablovima. Ravnomjernija temperatura poda, bez grijanja cijele zgrade, značajno će smanjiti potrošnju energije. Druga prednost je čistija i suša okolina za piliće, za što je dokazano da ima značajan utjecaj na život pilića i njihovu naviku međusobnog kljucanja pri nezadovoljavajućim uvjetima. Sve su to faktori koji će smanjiti njihove bolesti.

Grijanje rasadnika

Da bi se ubrzao rast i reprodukcija u staklenicim, tlo se može grijati od ranog proljeća, tako da rast počinje ranije i traje duže. Osim toga, to olakšava uzgoj biljaka koje zahtijevaju toplinu i koje obično rastu samo u suptropskim/tropskim krajevima.

Grijanje travnatih površina

S Conergy Solutions grijaćim kablovima postavljenim na nogometnim igralištima i golf terenima može se grijati tlo i rast trave može početi u rano proljeće. Tako će površina biti spremna 2 mjeseca ranije nego obično.

Grijanje hala i velikih površina

CONERGY SOLUTIONS grijaći sustavi mogu se rabiti za grijanje svih vrsta dvorana i velikih prostorija kao što su industrijske i sportske hale, konferencijske dvorane. Grijanje se postiže pomoću CONERGY SOLUTIONS grijaćih kablova ili mrežica postavljenih u podu. Ovisno o tipu prostorije i zahtjevima za sustavom grijanja, gore navedena grijaća rješenja mogu se koristiti indivindualno ili u kombinaciji.