Popravak oštećenog grijaćeg kabla

Grijači konstantne snage su tako projektirani da unutar svojih radnih parametara (maksimalna temperatura izlaganja, maksimalna radna temperatura, pridržavanje uputa o razmaku kablova) ne mogu pregoriti. Jedino su moguća mehanička oštećenja poput zarezivanja vanjske izolacije ili potpunog prekida grijaćeg kabla. Takav slučaj se dogodio na ovoj rampi  podzemne garaže. Kablovi su ugrađeni kod izlijevanja ploče. Međutim, cca 4 mjeseca kasnije su bušeni ankeri za oplate potpornih zidova. Kao što se vidi na fotografiji, anker je presjekao kabel po simetrali. Nakon lokacije presjeka, kabel je uspješno saniran. Ovaj slučaj dokazuje koliko je bitno vršiti provjeru ispravnosti grijaćih kablova u različitim fazama dinamike gradilišta i reagirati pravovremeno kako bi se izbjegli visoki troškovi detekcije nakon što je već kompletan projekt završen.