Postavljanje grijaćih kablova u glazuru / estrich

Jedan od najboljih načina za iskorištavanje potencijala električnog podnog grijanja je ugradnja grijača u glazuru. Smještanjem grijača u donji dio glazure, ona postaje vrijedan spremnik topline. U tom slučaju, za zagrijavanje glazure a sa time i same prostorije može se koristiti jeftinija noćna tarifa obračuna potrošnje struje. Glazura  mora biti kvalitetno toplinski izolirana prema ostatku građevinske konstrukcije.


Leave a Reply