Primjer rada grijača za odleđivanje prilaznih rampi u javne garaže