SAMOREGULIRAJUĆI KABELI

Selftrace STS / Selftrace STW

Termo samoregulirajuci kablovi su grijaci kablovi koji se kogu koristiti za zaštitu od smrzavanja cijevi, krova i oluka te održavanju temperature cjevovoda, komora, bazena, opreme itd. u kucnoj komercijalnoj ili industrijskoj upotrebi.

Termozona nudi Selftrace STS i Selftrace STW.

Selftrace – STS je idealan za primjenu kod niskih temperatura kao što je zaštita od smrzavanja cijevi s pitkom vodom a može se koristiti i za ugradnju na vanjske površine cjevovoda kao i unutar cjevovoda.

Selftrace – STW je idealan za primjenu kod niskih temperatura prilikom grijanja krova i oluka a može se koristiti za ugradnju na krovove i oluke u svrhu otapanja snijega / leda kao i održavanje temperature cjevovoda, vodovoda, komora,  bazena, opreme itd. u kućnoj, komercijalnoj ili industijskoj upotrebi.

 

Način rada:
Selftrace svoju samoregulirajucu osobinu duguje prirodnim karakteristikama poluvodljivog jezgrenog materijala.

Kako se temperatura povećava, tako se broj vodljivih putova smanjuje, time smanjujući proizvodnju topline.

Kako se temperatura smanjuje, tako se broj vodljivih putova povećava što uzrokuje povećanje proizvodnje topline.

Ovo se događa na svakoj točki duž kabela, prilagoavajući izlaznu snagu različitim uvjetima.

Budući da kabel samoregulira proizvodnju topline, ograničava temperaturu obloge što je čini otpornom na izgaranje.

 

Izrada:

Thermo Selftrace je samoregulirajuci grijaci kabel paralelnoga toka koji se sastoji od poluvodljive grijace jezgre ekstrudirane preko bakrenih žica sabirnica. Grijaća jezgra je prekrivena s TPE oblogom koja pruža elektricnu izolaciju,  mehanicku čvrstoću i otpornost na vlagu.

Tanki bakreni oplet služi elektricnoj izolaciji i kontinuiranom uzemljenju. Vanjska obloga TPE / floropolimera služi upotrebi u korozivnom okruženju.

 

 

 

 

  1. žičani vodič sabirnice
  2. poluvodljiva grijaća jezgra
  3. primarna izolacijska obloga
  4. metalni oplet
  5. vanjska obloga

 

TEHNICKE SPECIFIKACIJE:
Žicani vodic sabirnice Prekriveni bakar
Grijaci element Poluvodljiva jezgra
Primarna izolacijska obloga Termo-plastični elastomer (TPE)
Metalni oplet Tanka bakrena žica
Vanjska obloga Termo-plastični elastomer (TPE)
Minimalna temperatura -30°C
Maksimalna temperatura održavanja 65°C
Temperatura maksimalnog
izlaganja
65°C
Radijus savijanja 35mm (unutrašnja strana)
Linearna izlazna snaga 10, 15, 17, 25, 31 W/m mjereno na at 10°C
Napon 230V A.C
Asortiman, izbor osiguraca i maksimalne duljine kabla:
Kataloška oznaka Učin pri 10° C Maksimalna duljina
kruga 100/60*
Osigurač Maksimalna trajna temperatura Maksimalna Temperatura Izlaganja
STS – 10* 10 W/m 100/60* 10A 65°C 65°C
STS – 15 15 W/m 72 10A
STW – 17 17 W/m 154 16A
STW – 25 25 W/m 124 20A
STW – 31 31 W/m 110 25

* STS-10 se nudi za ugradnju u cijevi sa dodatnom izolacijom od oropolimera. Maksimalna duljina kruga unutar cijevi je 60m.

Napomena:
1) Osigurači su dimenzionirani za uključivanje pri temperaturi od 10ºC.
2) FID-sklopka se preporuča za svaki grijači krug: Osjetljivost sklopke ne treba prelaziti 30 mA.

 

Krivulje izlazne snage:

OSTALI PROIZVODI