Specijalni projekti – preventivno grijanje dovoda vode u stan

Nakon smrzavanje vode u glavnoj vodovodnoj cijevi za stan, predložili smo ugradnju grijača. Nakon sanacije štete na vodomjeru i dijelu instalacije, ugrađen je grijač duljine 2m sa ugrađenim nalijegajućim termostatom. Termostat uključuje grijač na +5C i isključuje na +15C. Ukupna snaga grijača je svega 20W.