Termoelektrana Tuzla

Termozona je uspješno isporučila specijalni visoko temperaturni silikonski kabel za zagrijavanje uljovoda u TE Tuzla. Ukupna isporučena količina je 430m.